top of page

Beaglepolygon

Kunstprosjektet består av tre skulpturer fordelt på 2 barnehager i Sandnes. Sandvedhaugen barnehage 2 stk og Rådhusmarka 1 stk. Skulpturene er laget i Svart diabas og hvit granitt og alle står på stativer i rustfritt stål. Inne i skulpturene som er uthulet, er det en marmorskulptur som kan betraktet gjennom kikkehull på sidene. En akrylbolt på toppen sørger for å føre lys inn til marmor skulpturene. Bakken rundt skulpturene er utformet som kratere. 

Rådhusmarka barnehage fokuserer på viten og forskning, og Sandvedhaugen fokuserer på språk, litteratur og eventyr, min idé er å lage 3 skulpturer, (1 til Rådhusmarka og 2 til Sandvedhaugen) som rommer elementer fra begge barnehagenes fokusfelt. Uterommene på disse barnehagene i likhet med de fleste andre barnehager består av mange ulike elementer i forskjellige utforming, farger, størrelser og materialer gjør det jobben med å få enda et nytt element til å passe inn vanskelig. Min løsning er å være litt lavmælt fargemessig og heller satse på en kontrast i materiale. Innvendig i skulpturene derimot kan det være sterkere farger da det ikke forstyrrer eller blir forstyrret av omgivelsene. Ideén er å utforme prosjektet så det balanserer mellom det konkrete og det abstrakte slik at det gir rom for mange fortolkningsmuligheter.

 

bottom of page