top of page

Faktum faenskap  

Stefan Christiansen Haugesund

Installasjonen består av to tyngdepunkter, det ene med en todimensjonal tyngde, det andre mer tredimensjonalt. Arbeidene kretser tematisk rundt ulike naturkrefter, og hva som skjer i møte mellom natur og kultur. Et av utgangspunktene for prosjektet er en stadig pågående samling av pressebilder som dokumenterer naturens herjing med menneskeskapte ting

 

bottom of page