top of page

Sakens hjerne

Forslag til lukket konkurranse for kunstprosjekt til Gågaten i Sarpsborg. Presentert januar 2015. Forslaget er en skulptur laget i Iddefjordsgranitt og bronse. Skulpturens form er organisk og er en hybrid mellom formen av en hjerne og vannvirvler. Skulpturens størrelse vil være ca 330cm x 100cm x100cm. Bronsedelen av skulpturen vil bestå av en liten menneskefigur med en høyde på 20 cm. Bronsefiguren vil være malt. I gateplanet under skulpturen vil tre forskjellige steinsorter danne et underlag og mønster som vil fremheve skulpturen. Mønsteret består av Mørk Ekeröd syenitt. Rød Vånga granitt. Grå Iddefjord granitt. Mønsterets areal er ca 7 kvadratmeter.

Hovedidéen bak skulpturforslaget er å lage et objekt som skaper undring og refleksjon.

Skulpturen fremstår som et stort organisk element i kontrast til områdets firkantete og rettvinklede karakter. Skulpturen forholder seg til lengderetningen i gågaten, og har et utstrekt og fartsfylt uttrykk. Den ene enden starter som en gigantisk hjerne som er strekt og transformeres til vannvirvler som danner en foss i motsatt ende. I bølgene i fossen befinner det seg en liten figur på et surfbrett, figuren har klare likhetstrekk med skulpturen av Olav den hellige. I utformingen av skulpturen har jeg latt meg inspirere av Sarpsborgs historie og natur, kunsthistorie, tegneserier, anatomi og motivlakkering. Elementer fra disse ulike inspirasjonskildene kan gi mange inngangsporter for assosiasjon og undring hos betrakteren. Mitt ønske med forslaget er å lage et kunstprosjekt som er estetisk, litt morsomt, litt provoserende, litt spennende, men mest av alt assosiativt. 

 

bottom of page