top of page

Felix Scopulus

Permanent kunstprosjekt i Lykkebergparken. Fredrikstad ferdigstilt 2002.

Hoveddelen i denne utsmykkingen er historien om romeren Felix Scopulus som flyktet fra den romerske hær og slo seg ned i Fredrikstad. Gravearbeidet i forbindelse med det nye rådhuset avdekket ruiner av det som viste seg å være et byggverk i romersk byggeskikk, oppført av Felix Scopulus. Historien og tegninger av bygget blir presentert på et skilt i stål og aluminium, med belysning i skiltet. I nærheten av skiltet vil man kunne se konturene av at det befinner seg noe under bakken. Gresset er formet slik at man kan ane de geometriske formene av en grunnmur.

 

bottom of page