top of page

Purple brain

Permanent kunstprosjekt på Nøkleby barneskole. Fredrikstad 2003. Hovedelementet i utmykkingen er et skulptur/relieff (ca 180cm x 130cm.) Skulpturen fyller midtveggen i trappeoppgangen til alle klasserommene på skolen. På veggene er det påmalt tegninger av hjerner fra anatomiske plansjer. Hele trappeoppgangen er fargesatt for å inngå som en helhet til utsmykkingen. Ved skulpturen er det påmalt tekster som beskriver ulike deler i hjernen. Tekstene er på Latin og norsk. Disse tekstene er delvis sanne, delvis usanne. Skulpturen er laget i Ytong/Siporex og Fliselim som er pusset og malt. Skulpturen er forsterket med et stålskjelett

 

bottom of page